χαρακτηριστικα-παιδιων-και-εφηβων-με-δεπυ

Χαρακτηριστικά παιδιών & εφήβων με ΔΕΠ-Υ & εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

 

Η παρούσα εργασία έχει δημοσιευτεί στα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Εξετάζει τα κύρια χαρακτηριστικά της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) καθώς και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά και τους εφήβους. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στην ερώτηση «Τι είναι η ΔΕΠ/Υ;».

Ακολουθεί η παρουσίαση της τριάδας των συμπτωμάτων καθώς και οι μορφές εκδήλωσής τους στην καθημερινότητα των παιδιών και εφήβων. Έπειτα, γίνεται αναφορά στην κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων και στους υπότυπους της ΔΕΠ/Υ. Ακόμη,  στην παρουσίαση των αιτιών της διαταραχής με ιδιαίτερη έμφαση στα καινούργια δεδομένα των ερευνών. Αναφέρονται τα προβλήματα που συνοδεύουν τα παιδιά με την εν λόγω διαταραχή δίνοντας έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις αυτών στην καθημερινότητά τους.

Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες παρεμβατικές εκπαιδευτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του συνδρόμου στο σχολικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις στρατηγικές τροποποίησης της συμπεριφοράς λόγω της αποτελεσματικότητάς τους σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών καθώς και τις απόψεις των ερευνητών.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ