Συμμετοχή σε συνέδρια

 

Η ομάδα «Εκπαίδευση δίχως Όρια» υποστηρίζοντας τη Δια βίου Μάθηση παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Η χρονιά αυτή ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική για εμάς μια και συμμετείχαμε με προφορικές ανακοινώσεις σε 3 Επιστημονικά Συνέδρια με κριτές.

 

 

6ο Πανελλήνιο φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 14-16/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

5ο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» 28-29/4/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΠΕΚ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 12-14/10/2018