ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο  4ο συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» (Αθήνα, Απρίλιος 2017)  και διερευνά τις απόψεις δασκάλων γενικών τάξεων και τμημάτων ένταξης σχετικά με τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του τμήματος ένταξης για τους μαθητές με ήπια νοητική ανεπάρκεια (Η.Ν.Α.) και μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.) στο δημοτικό σχολείο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 34 εκπαιδευτικοί (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) από σχολικές μονάδες της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Δυτικής Ελλάδας. Μεθοδολογικά, αξιοποιήθηκε ποσοτική ερευνητική μέθοδος με χρήση ερωτηματολογίου. Συλλέχθηκαν δεδομένα για 52 μαθητές, 26 από τους οποίους είχαν διάγνωση Η.Ν.Α. και 26 Μ.Δ.

Συνοπτικά, η έρευνα ανέδειξε ότι οι μαθητές με Μ.Δ. εμφανίζουν ελαφρώς θετικότερη εικόνα από εκείνους με Η.Ν.Α. ως προς την κοινωνική τους εικόνα, καθώς οι σχέσεις που συνάπτουν εμφανίζουν περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Καταληκτικά, ο θεσμός του Τμήματος Ένταξης (ΤΕ) δε φαίνεται να συμβάλλει στη δημιουργία φιλικών σχέσεων των μαθητών με Η.Ν.Α. και Μ.Δ. με τους συνομηλίκους τους. Στον αντίποδα, η λειτουργία του σε κοινωνικό επίπεδο φαίνεται να επικεντρώνεται στη συμμόρφωση των μαθητών με τους κανόνες της σχολικής μονάδας.

 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του κ. Καραμητόπουλου πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ