ο-ρολοσ-του-λογοθεραπευτη

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ»

Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής. Από τη βρεφική ακόμη ηλικία, το βρέφος μέσα από τις κινήσεις του, τις εκφράσεις και το κλάμα του, γνωστοποιεί στους γονείς του τις ανάγκες του. Στη μετέπειτα πορεία της ανθρώπινης ζωής, η επικοινωνία συνεχίζει να διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Μέσα από αυτή εξασφαλίζεται τόσο η επιβίωση του ανθρώπου, όσο και η κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη.

Η λογοθεραπεία είναι μία επιστήμη η οποία βοηθάει το άτομο να εξελίξει και να κατακτήσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αφορούν σε διαταραχές λόγου, ομιλίας, μάθησης, φωνής παιδιών και ενηλίκων αλλά και να αξιολογήσει το άτομο με σκοπό την εύρεση ή μη πιθανών δυσκολιών ή διαταραχών.

Σε αυτό το σημείο πρόκειται να αναφερθούν μερικές από τις διαταραχές στις οποίες μπορεί να παρέμβει ο λογοθεραπευτής και να προτείνει θεραπευτικό πλάνο. Σκοπός η ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών του κάθε ατόμου.

Διαταραχή στην άρθρωση. (δυσκολία στην εκφορά ενός ή περισσοτέρων φθόγγων σύμφωνα πάντα με τα αναπτυξιακά ορόσημα).

Διαταραχή στη ροή της ομιλίας (ταχυλαλία, τραυλισμός).

Καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου (καθυστερημένη ανάπτυξη προφορικού λόγου σύμφωνα πάντα με τα αναπτυξιακά ορόσημα).

Διαταραχή προφορικής έκφρασης (βαρηκοία, κώφωση, αλαλία)

Διαταραχή ομιλίας. Δυσπραξία, δυσαρθρία, απραξία, ύπαρξη πιθανής χειλιοσχιστίας ή υπερωιοσχιστίας.

Ειδική γλωσσική διαταραχή (S.L.I).

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Νοητική Υστέρηση

Ύπαρξη πιθανού συνδρόμου.

Διαταραχή φωνής. Διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν το ύψος, την ένταση, την προσωδία, τον επιτονισμό, την ποιότητα και τη διάρκεια της φωνής. Π.χ οζίδια, πολύποδες στις φωνητικές χορδές ή παράλυση των φωνητικών χορδών.

Διαταραχές σίτισης και κατάποσης

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Εγγενής ή επίκτητες νευρολογικές διαταραχές. Αφασίες, εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά πλάκας.

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Για την καθεμία από τις παραπάνω διαταραχές προτείνεται ένα θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο πάντα στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Πέρα από τη στοχοθεσία που θέτει ο κάθε λογοθεραπευτής για την αντιμετώπιση της οποιασδήποτε δυσκολίας ή διαταραχής αποτελεί μέγιστη σημασία η σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου.

Η διάρκεια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται από το δυναμικό του κάθε ατόμου, τη διαταραχή που το συνοδεύει και αποσκοπεί στην κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί προς ολοκλήρωση και στην αποκατάσταση αυτών.

Στη θεραπεία συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια η οποία αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της λογοθεραπευτικής παρέμβασης μιας και η συνεργασία αυτής με τον θεραπευτή οδηγούν το άτομο στην ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών του.

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεργασία του λογοθεραπευτή με άλλες ειδικότητες που μπορεί να χρειαστεί να παρέμβουν για αξιολόγηση ή θεραπεία. Μερικές από αυτές τις ειδικότητες είναι οι εξής: εργοθεραπευτής, παιδίατρος, ψυχίατρος-ψυχολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος.

Όλα τα προαναφερθέντα δεν θα μπορούσαν να ισχύουν χωρίς την ανιδιοτελή αγάπη του θεραπευτή απέναντι στους θεραπευόμενους του και την προσήλωση του προς αυτούς.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Γαυγιωτάκη Ελένη,

Λογοθεραπεύτρια