αντιληψεισ-μαθητων-τησ-ε-δημοτικου-γι

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4ου συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός (1 & 2 Απριλίου, 2017). Στην εργασία διερευνώνται οι αντιλήψεις 14 μαθητών της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια της αναπηρίας. Οι μαθητές συμπλήρωσαν σχετικό φύλλο εργασίας 5 ερωτήσεων (4 ανοιχτού & 1 κλειστού τύπου), οι οποίες αφορούσαν επιμέρους διαστάσεις της αναπηρίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.

Η ανάλυση των μαθητικών απαντήσεων της πιλοτικής έρευνας δράσης ανέδειξε πως οι μαθητές νοηματοδοτούν την αναπηρία ως σωματική βλάβη και «πρόβλημα», εκφράζοντας απόψεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ιατρικού-ατομικού μοντέλου προσέγγισης του όρου. Οι μαθητές είναι σχετικά ενημερωμένοι για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, τις οποίες θεωρούν περισσότερες από των άλλων ανθρώπων.

Οι περισσότεροι έχουν εμπειρίες με ανάπηρα άτομα, γεγονός που επηρεάζει τη διατύπωση θετικών απαντήσεων ως προς τη σύναψη φιλικών σχέσεων μαζί τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι θα έκαναν παρέα με ένα ανάπηρο άτομο για λόγους αλληλεγγύης και «φιλάνθρωπης αγάπης».

 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του κ. Καραμητόπουλου Θεόδωρου πατήστε : ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ