spell-μια-ηθική-βάση-για-μεσολάβησηπαρεμβ

Παρεμβάσεις στις ΔΑΦ (συνέχεια)

 

Τόσο η Εντατική Αλληλεπίδραση όσο και το SPELL θα λέγαμε ότι είναι πιο πολύ ένας τρόπος φιλοσοφίας για το πώς μπορείς να προσεγγίσεις έναν μαθητή με ΔΑΦ. Στοχεύουν περισσότερο στο να αλλάξουν τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον μαθητή και όχι στο να παρέμβουμε για να αλλάξουμε τον μαθητή όπως στόχευαν οι προηγούμενες παρεμβάσεις ΑΒΑ και TEACCH. Ας δούμε λοιπόν το SPELL .

 

SPELL – Μια ηθική βάση για μεσολάβηση

Το SPELL αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες κάθε παιδιού και ενηλίκου και υπογραμμίζει, ότι όλος ο προγραμματισμός και η παρέμβαση πρέπει να οργανώνονται με αυτή τη βάση. Είναι αρκτικόλεξο των λέξεων:

Structure (μτφ. δομή)

Positive (μτφ. επικοδομητικό)

Empathy (μτφ. ενσυναίσθηση)

Lowarousal (μτφ. ήπιος ερεθισμός)

Links (μτφ. σύνδεσμοι)

 

Structure – Δομή

Καθιστά τον κόσμο μια πιο προβλέψιμη, προσιτή και ασφαλέστερη θέση.

Η δομή μπορεί να βοηθήσει:

την προσωπική αυτονομία και την ανεξαρτησία με τη μείωση της

την ανάπτυξη της ευελιξίας με τη μείωση της εξάρτησης στις αυστηρές ρουτίνες

απαιτούμενης εξάρτησης από άλλους. 

 

Positive – Εποικοδομητικό

Αυτό θα περιλάβει τις δυνάμεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου, το επίπεδο λειτουργίας τους και μια αξιολόγηση της υποστήριξης θα χρειαστούν.

Βασική αρχή του προγράμματος είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε να καθιερώσουμε και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και τη μόνη εκτίμηση με το να στηριχτούμε στις φυσικές δυνάμεις, το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες. 

Μέσω της θετικής, ευαίσθητης, ενθαρρυντικής επανάληψης μπορούν να μειώσουν το επίπεδο ανησυχίας τους, να μάθουν να ανέχονται και να δέχονται τέτοια εμπειρία και να αναπτύξουν νέους ορίζοντες και δεξιότητες.

 

Empathy- Ενσυναίσθηση, συναισθηματική κατανόηση

Σημείο κλειδί:

Πρέπει να αρχίσουμε από τη θέση ή την προοπτική του ατόμου και να συλλέξουμε τις ιδέες για το πώς βλέπουν και δοκιμάζουν τον κόσμο τους, γνωρίζοντας τι είναι αυτό που τους παρακινεί ή τους ενδιαφέρει αλλά σημαντικά τι μπορεί επίσης να τους εκφοβίσει, ανησυχήσει ή να τους στενοχωρήσει. 

 

Low arousal – Ήπια διέγερση

Οι προσεγγίσεις και το περιβάλλον πρέπει να είναι ήρεμες και διαταγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση ανησυχίας και ενίσχυσης

Ιδιαίτερη προσοχή στα ενδεχομένως απωθητικά ή που αποσπούν την προσοχή ερεθίσματα, παραδείγματος χάριν επίπεδα θορύβου, χρώματα σχεδίου, μυρωδιές, φωτισμός και ακαταστασία.

Οι πληροφορίες δίνονται με σαφήνεια στο μέσο καταλληλότερο βαθμό.

Να μην υπερφορτώνεται ή να μην βομβαρδίζεται.

Επιπλέον, συμπληρωματικές, χαλαρωτικές και μείωσης διέγερσης θεραπείες,

Η μουσική και το μασάζ μπορούν να είναι χρήσιμες στην προώθηση της ήρεμης και γενικής ευημερίας και στη μείωση της ανησυχίας. 

 

Links – Σύνδεσμοι

Οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των διάφορων συστατικών της ζωής του προσώπου ή του θεραπευτικού προγράμματος θα προωθήσουν και θα στηρίξουν την ουσιαστική συνέπεια. Ανοικτές διασυνδέσεις και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό.

 

Βιβλιογραφία:

Dawn Menzies (2011) Autism and intensive interaction: using body language toreach children on the autistic spectrum, Educational Psychology in Practice: theory, research andpractice in educational psychology, 27:2, 190-191

Phoebe Caldwell (2006) Speaking the Other’s Language: Imitation as a Gateway to Relationship, Infant and Child Development, 15: 275–282.

Nind, M. & Hewett D., (2010). ΕντατικήΑλληλεπίδραση (Intensive Interaction). Ένας πρακτικός οδηγός για άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές. (Δ. Μποζινάκη, Μεταφ.). Αθήνα: Ταξιδευτής

Firth G., Menzies L., Hewett D., Intensive Interaction Institute (2012). Ενημερωτικό Εγχειρίδιο για την Εντατική Αλληλεπίδραση (Ι. Βογινδρούκας, Ε. Ν. ΧελάςΜεταφ.), Γιάννενα: ΙΕΕΛ

http://ieel.gr/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/intensive_print.pdf

http://www.autism.org.uk/about/strategies/spell.aspx

 

 

Κατερίνα Μούρμουρα

M.Ed Ειδικής Αγωγής