η-αναγνωση-των-παιδιων-με-μαθησιακεσ-δ

Η Ανάγνωση των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς τους αλλά και της γνωστικής τους λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι που θα πρέπει να υποψιάσουν τον γονέα ή τον εκπαιδευτικό ώστε να παραπέμψει το παιδί εγκαίρως ώστε να λάβει την κατάλληλη διάγνωση.

Ως προς την ανάγνωση, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Η ανάγνωσή τους είναι συνήθως αργή, διστακτική (πολλά κομπιάσματα και παύσεις), «συλλαβιστή» (π.χ. δα-σ-κα-λος) και με αναγνωστικά λάθη ακόμη και σε λέξεις υψηλής συχνότητας (π.χ. «και», «είναι», «στον»). Λόγω της επικέντρωσής τους στην αποκωδικοποίηση, διαβάζουν χωρίς έκφραση και προσωδία, και δείχνουν να μην έχουν κατακτήσει πλήρως την αυτοματοποίηση στην αναγνωστική διαδικασία.

Επίσης, σύνηθες έλλειμμα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (ιδίως με δυσλεξία) είναι η ταυτόχρονη κατανόηση αυτών που διαβάζουν. Συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία κατά την απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης γραπτών κειμένων καθώς επίσης και κατά τη διάκριση των σημαντικών από τις λιγότερο σημαντικές ιδέες ενός κειμένου. Τα παιδιά με δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου έχουν περιορισμένη γνώση λεξιλογίου. Δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν ενδείξεις του κειμένου για να βρουν τη σημασία μιας καινούριας λέξης.

Το λεξιλόγιο αυτό καθεαυτό συσχετίζεται επίσης με την προϋπάρχουσα γνώση του αναγνώστη. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έρχονται σε επαφή με λιγότερο αναγνωστικό υλικό συγκριτικά με τους τυπικούς αναγνώστες. Ως αποτέλεσμα οι καλοί αναγνώστες γίνονται όλο και καλύτεροι. Οι αδύναμοι αναγνώστες, που διαθέτουν περιορισμένη προϋπάρχουσα γνώση, γίνονται όλο και πιο αδύναμοι. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο στον οποίο οι μαθητές που βιώνουν αποτυχία στα μαθήματα εμπλέκονται όλο και λιγότερο στη μαθησιακή διαδικασία. Αποφεύγουν, όσο μπορούν, την ανάγνωση, με αποτέλεσμα να χάνουν συνεχώς έδαφος σε γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες καθώς και στην κατανόηση εξαιτίας της μειωμένης έκθεσής τους σε γραπτά κείμενα.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι καθοριστικής σημασίας για τη μαθησιακή πρόοδο αλλά και την ψυχολογική ανάπτυξη του μαθητή η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των μαθησιακών του δυσκολιών. ‘Έτσι θα μπορέσει να λάβει το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης με στόχο την άμβλυνση των δυσκολιών του.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»

Παπασακελλαρίου Κωνσταντίνος,

M.Ed. Ειδικός Παιδαγωγός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι & Γιατί. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο