εφαρμογή-της-τεχνικής-εργασία-σε-ομάδ

Εφαρμογή της Τεχνικής ΕργασίαΣ σε ομάδες στο μάθημα των Αγγλικών – Εναρκτήρια Συνάντηση

 

Ολοκληρώνοντας την εναρκτήρια συνάντηση η τεχνική της εργασίας σε ομάδας θα οδηγήσει στην καλύτερη γνωριμία των μελών της ομάδας, στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, στην ανάπτυξη της ευρύτερης δυναμικής της ομάδας και στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων που επιφέρει η εργασία σε ομάδες.

 

ΣΤΟΧΟΣ:

Να θυμηθούν όσοι γνωρίζουν στα πλαίσια της ομάδας, ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στο πρώτο στάδιο επικοινωνίας.

Να θυμηθούν όσοι γνωρίζουν στα πλαίσια της ομάδας, απαντήσεις που χρησιμοποιούνται στο πρώτο στάδιο επικοινωνίας.

Να γνωριστεί συνολικά η ομάδα και να δημιουργηθεί φιλικό κλίμα μεταξύ των μελών της

Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ανάλογα με τον αριθμό των μελών χωρίζει σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Οι ομάδες θα είναι μεικτές και θα αποτελούνται από εκπαιδευόμενους/-ες και των δύο φύλλων, διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων και θρησκευτικών αντιλήψεων. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν ποικίλες πληροφορίες καθώς οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους θα διαφέρουν.

Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά από ορισμένες ομάδες να συζητήσουν και να καταγράψουν ερωτήσεις που γνωρίζουν στα Αγγλικά και χρησιμοποιούνται στο πρώτο στάδιο επικοινωνίας. Από τις υπόλοιπες ομάδες ζητά να καταγράψουν στα Αγγλικά πληροφορίες που θα έδιναν ή απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις και που κάποιος θα τους έκανε στο πρώτο στάδιο επικοινωνίας.

Συμβουλή: Στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες θα υπάρξουν εκπαιδευόμενοι οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν κάποιες εκφράσεις στα Αγγλικά ενώ άλλοι καθόλου. Σε αυτή την περίπτωση ενθαρρύνουμε όσους γνωρίζουν να εκφραστούν ελεύθερα και όσους δεν γνωρίζουν να σημειώσουν όσα θα ήθελαν να μάθουν στα Ελληνικά.

Ολοκληρώνοντας την εργασία τους στις ομάδες, ζητάμε από τον εκπρόσωπο της ομάδας να μας διαβάσει όσα η ομάδα του κατέγραψε. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια σημειώνει όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στον πίνακα έτσι ώστε να κάνει τη σύνθεσή τους.

 

Πιθανές ερωτήσεις που ενδέχεται να κάνουν κατά το πρώτο στάδιο επικοινωνίας:

What’s your name?

Where are you from?

Where do you live?

What’s your job?

Πιθανές απαντήσεις ή πληροφορίες που ενδέχεται να δώσουν κατά το πρώτο στάδιο επικοινωνίας:

My name is …. / I’m …..

I’m from …. / I’m ….

I live in ….

I’m a/ an …..

Αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης αναμένεται να είναι η δημιουργία φιλικού κλίματος, κλίματος συνεργασίας μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς να παραμένουν παθητικοί αποδέκτες.

Για να δείτε το πρώτο στάδιο της εν λόγω διδασκαλίας και την εφαρμογή της τεχνικής των ερωτήσεων απαντήσεων πατήστε εδώ.

Για να δείτε το δεύτερο στάδιο της εν λόγω διδασκαλίας και την εφαρμογή της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών πατήστε εδώ.

 

Βιβλιογραφία:

Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση Ενηλίκων: «Ανιχνεύοντας το πεδίο», Αθήνα: Μεταίχμιο.

Knowles, M.S. (1980). The modern practice of adult education. New York: Cambridge, the Adult Education Company

Rogers, A. (1999). Εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

Αφεντάκη Μαρία

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής

M.Ed. Ειδικής Αγωγής