εφαρμογή-της-τεχνικής-καταιγισμός-ιδ

Εφαρμογή της Τεχνικής Καταιγισμού Ιδεών και της Τεχνικής Ερωτήσεων

στο μάθημα των Αγγλικών σχετικά με το πρώτο στάδιο επικοινωνίας

 

Επόμενη δραστηριότητα που μπορεί να ακολουθήσει αυτή της τεχνικής των ερωτήσεων είναι ο καταιγισμός ιδεών. Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών βοηθά στην αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση σκέψεων, απόψεων και συναισθημάτων. Είναι δραστηριότητα κατά την οποία αλληλεπιδρά ο/η εκπαιδευτής/-ρια με το σύνολο της ομάδας, συμβάλλοντας στην αποβολή του άγχους και στη δόμηση σχέσεων με γνώμονα την ενθάρρυνση της ελεύθερης συζήτησης.

 

ΣΤΟΧΟΙ:

H αναγνώριση των καλών και των κακών πρακτικών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας

Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι/-ες ποιοι παράγοντες προάγουν την επικοινωνία

Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι/-ες ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν την επικοινωνία

Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι/-ες τους λόγους για τους οποίους είναι καλό να ακολουθούνται οι καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου επικοινωνίας

 

Σε αρχικό στάδιο για τον πρώτο στόχο ο εκπαιδευτής ζητά από την ομάδα των εκπαιδευομένων να του πουν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη επικοινωνία. Καταγράφει τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων χωρίς να σχολιάζει αν είναι σωστές ή λανθασμένες, επιβραβεύοντας και ενθαρρύνοντας να ακουστούν και άλλες απόψεις. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/-ρια σε συνεργασία με την ομάδα ομαδοποιεί σε δύο ευρύτερες κατηγορίες τις απαντήσεις τους σε σχέση με τις καλές και κακές πρακτικές τόσο της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής επικοινωνίας.

 

Πιθανές απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

Χαμόγελο, χειραψία, βλέμμα, αδιαφορία, ευγένεια, αγένεια, γραπτό μήνυμα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:

Στη συνέχεια, για τους επόμενους στόχους γίνεται χρήση της τεχνικής των ερωτήσεων απαντήσεων. Ο εκπαιδευτής επιδεικνύοντας εικόνες (στο σημείο αυτό χρειάζεται να σημειώσουμε ότι η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση βίντεο) όπως:

 

 

 

Ζητά από τους εκπαιδευόμενους να παρατηρήσουν τις εικόνες προσεκτικά, να εντοπίσουν τι προάγει και τι δυσχεραίνει την επικοινωνία. Να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τις πρώτες σκέψεις που τους δημιουργούνται εντός μερικών λεπτών (ανάλογα με τον αριθμό ατόμων της ομάδας).

Έπειτα, ρωτά τους εκπαιδευόμενους να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους είναι καλό να ακολουθούνται οι καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου επικοινωνίας.

Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στον πίνακα, σημειώνοντας ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εν λόγω τεχνική. Στη συνέχεια, ομαδοποιεί τις απαντήσεις με τη βοήθεια της ομάδας με βάση τα ερωτήματα που έθεσε και τα κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στις απαντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι προάγουν και δυσχεραίνουν την επικοινωνία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις όπως:

Χαμόγελο, χειραψία, βλεμματική επαφή, ψυχρό βλέμμα, δεν κοιτώ στα μάτια το συνομιλητή μου

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες τους λόγους για τους οποίους είναι καλό να ακολουθούνται οι καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου επικοινωνίας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις όπως οι ακόλουθες:

Καλό κλίμα, συνεργασία, εξυπηρέτηση, ευγένεια, αίσθημα ικανοποίησης.

Τέλος, εφαρμόζοντας παράλληλα τις δύο τεχνικές επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της εμπειρίας του συνόλου της ομάδας το οποίο αποτελεί σημαντικό κίνητρο για της ελεύθερης έκφρασης και της ενεργούς συμμετοχής.

Για να δείτε το πρώτο στάδιο της εν λόγω διδασκαλίας και την εφαρμογή της τεχνικής των ερωτήσεων – απαντήσεων πατήστε εδώ.

Για να δείτε το τρίτο στάδιο της εν λόγω διδασκαλίας και την τεχνική της εργασίας σε ομάδες πατήστε εδώ.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση Ενηλίκων: «Ανιχνεύοντας το πεδίο», Αθήνα: Μεταίχμιο.

Knowles, M.S. (1980). The modern practice of adult education. New York: Cambridge, the Adult Education Company

Rogers, A. (1999). Εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

Αφεντάκη Μαρία

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής

M.Ed. Ειδικής Αγωγής