κινητοποιηση-ομαδας-αγγλικα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

Η παρούσα ενότητα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων, σε ενήλικες οι οποίοι φοιτούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Ιδιωτικά και Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και σε μαθητές μικρότερων ηλικιακών ομάδων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Στην εναρκτήρια συνάντηση χρειάζεται να δομηθεί το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας μεταξύ του/της εκπαιδευτή/-ριας και της ομάδας των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης είναι:

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης

Η δημιουργία κλίματος που να προάγει τη μάθηση

Η συνειδητοποίηση της αξίας της Αγγλικής Γλώσσας

Η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται:

Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να γίνει ευκολότερη η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας

Να εξοικειωθούν με τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας

Να μπορούν να συστήνουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας την Αγγλική Γλώσσα

Να θέτουν ερωτήσεις σχετικές με το πρώτο στάδιο επικοινωνίας και τη γνωριμία με το συνομιλητή

 

Αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης αναμένεται να είναι η δημιουργία φιλικού κλίματος, κλίματος συνεργασίας μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλη τα διάρκεια της εκπαιδευτική διαδικασίας χωρίς να παραμένουν παθητικοί αποδέκτες.

 

 

Για να δείτε την τεχνική των ερωτήσεων/απαντήσεων πατήστε εδώ

Για να δείτε την τεχνική του καταιγισμού ιδεών πατήστε εδώ

Για να δείτε την τεχνική εργασία σε ομάδες πατήστε εδώ 

 

Δείτε επίσης: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αφεντάκη Μαρία

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής

M.Ed. Ειδικής Αγωγής