Γιατί η εκπαίδευση… δεν έχει όρια…

 

Το έναυσμα για τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας, ήταν, αφενός, η διαπίστωση έλλειψης εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων σχετικά με την Eκπαίδευση Eνηλίκων Ατόμων με Eιδικές Eκπαιδευτικές Aνάγκες και την Eκπαίδευση Eνηλίκων γενικότερα. Πεποίθησή μας είναι ότι στην εκπαίδευση, η ηλικία και η αναπηρία δεν αποτελούν τροχοπέδη. Αφετέρου, θα δοθεί έμφαση και στην τυπική (πρωτοβάθμιαδευτεροβάθμια) εκπαίδευση, παραθέτοντας εναλλακτικούς τρόπους μάθησης μέσω των οποίων τα παιδιά και οι έφηβοι πράττοντας ανακαλύπτουν τη γνώση.

Στη σύγχρονη εποχή απαιτείται συνεχής επιμόρφωση για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις οποίες συναντάμε ως εκπαιδευτές στον εργασιακό μας χώρο αλλά και ως γονείς. Κατανοώντας τις ανάγκες αυτές πέραν του εκπαιδευτικού υλικού και των συμβουλών από ειδικούς που θα φιλοξενούνται στη σελίδα μας, θα αναρτώνται και επιμορφωτικές δράσεις αλλά και θέσεις εργασίας.

Εκπαίδευση = Σχολείο;

Η παγιωμένη αντίληψη ότι η εκπαίδευση των ατόμων, και συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρία, σταματά στην εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέχρι μια ορισμένη ηλικία, δε συνάδει με τη φιλοσοφία μας. Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά αποτελεί μια αέναη διαδικασία.

Σαφέστατα, οι πρακτικές οι οποίες προτείνονται, απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Δύναται να προσαρμοστούν από τους εκπαιδευτές ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους, εφόσον διακρίνονται από δημιουργικότητα, όρεξη και αγάπη για τα

ΜΙΚΡΑ και …ΜΕΓΑΛΑ παιδιά!