ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέσα από την Κοινωνική Ιστορία, το παιδί μπορεί να προετοιμαστεί για την πρώτη μέρα στο σχολείο!