ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε αυτή την κατηγορία θα παρουσιάζονται Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Εκπαίδευση που είναι εξ αποστάσεως. Η κατηγορία θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε αυτή την κατηγορία θα παρουσιάζονται Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχουν τα πανεπιστήμια στον Οδηγό Σπουδών κάθε προγράμματος. Η κατηγορία θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Διαβάστε Περισσότερα